ZESPÓŁ

MGR DOMINIKA MYSZKA-BIERNACKA
-założycielka Akademii Rozwoju Dziecka SENSOZAUR, pedagog, Terapeuta SI.

Nazywam się Dominika Myszka-Biernacka. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń SI (integracji sensorycznej). Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej- diagnozy i terapii dzieci. Posiadam certyfikat KSTIS (Krajowe Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej) potwierdzający odpowiednie kwalifikację i aktualną wiedzę niezbędną do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie integracji sensorycznej.

W kontakcie z dziećmi bardzo ważne jest dla mnie stworzenie przyjaznej atmosfery oraz zaufanie do dziecka i jego umiejętności. Obserwuję swoich podopiecznych i wychodzę na przeciw ich potrzebą.

Bliska jest mi idea pedagogiki Montessori oraz rodzicielstwa bliskości.
Prywatnie jestem mamą małego sensozaura Olka, który pożera świat wszystkimi zmysłami.
A ja staram się wspierać jego rozwój każdego dnia, dostarczając mu wartościowych bodźców.

Ukończone kursy i szkolenia:
-Diagnoza SI
-Diagnoza i terapia SI małego dziecka
-Narzędzie diagnostyczne procesów SI- Testy Południowo-Kalifornijskie w ocenie jakościowej
-Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
-Sensoplastyka(R)- trener I st.
-Plastyka ekspresywna
-TKWR- Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju
-Bajkoterapia
-Sensoryka w pracy z dzieckiem-zabawy na 7 zmysłów
-Animator zabaw dziecięcych
-Twórcze zabawy z maluchem (0-4 lata)
-Twórcza gimnastyka dla smykaMGR VIOLETTA SKORA
– pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI)

Nazywam się Violetta Skora. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam najpierw jako nauczyciel edukacji przedszkolnej, późnej także jako terapeuta indywidualny. Od około 10 lat pracuję z dziećmi, obecnie również z uczniami szkoły podstawowej. Na co dzień prowadzę diagnozy pedagogiczne oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

W pracy z dzieckiem zależy mi na nawiązaniu z nim relacji, która moim zdaniem jest ważnym aspektem w procesie terapeutycznym. Istotne jest dla mnie, aby każde dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie podczas zajęć. Metody pracy dostosowuje do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Miłośniczka psów i kotów ;). Aktywnie uczestnicząca w spotkaniach socjalizacyjnych dla psiaków.

Na bieżąco doskonale swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Ukończone kursy i szkolenia, m.in.:

– Studia podyplomowe uprawniające do diagnozy i terapii SI,
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – I i II stopień,
– Rozumowanie kliniczne w diagnozie i terapii Integracji Sensorycznej,
– Profile sensoryczne – rozkoduj zachowanie dziecka,
– Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,
– Ogólnopolski Kongres: Trafna diagnoza i skuteczna terapia z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju,
– III stopniowy kurs terapii behawioralnej,
– Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera.
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.MGR DANUTA GAPIŃSKA- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI)

Nazywam się Danuta Gapińska. Z wykształcenia jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiem. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej- diagnoza i terapia dzieci. Zdobywam doświadczenie i buduję swój warsztat pracując od 16 lat w szkole podstawowej. Obecnie jestem wychowawcą klasy 1. Prowadzę zajęcia terapeutyczne, indywidualne i grupowe z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jestem zdania, iż systematyczna współpraca dziecka, rodzica i terapeuty, przynosi pozytywne efekty, które zaowocują w przyszłości. Każdego dnia odkrywam i rozwijam w małym człowieku jego umiejętności i zainteresowania, zwracają szczególną uwagę na indywidualne potrzeby, relacje i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Uśmiech na jego twarzy daje mi jeszcze większą motywację do działania. Chętnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Ukończone kursy i szkolenia:

– Studia podyplomowe uprawniające do diagnozy i terapii SI
– Terapia Małego Dziecka z ASD
-Odruchy pierwotne- ich znaczenie dla rozwoju, funkcjonowania i nauki dziecka, testy diagnostyczne
-Odruchy posturalne jako kontynuacja procesu diagnostycznego neuromotoryki
– Arteterapia
– Terapeuta Ręki- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II , diagnoza-terapia-masaż
– Trener Sensoplastyki
– Trener Umiejętności Społecznych
– Trener Kontroli Złości
MGR DAGMARA KOZŁOWSKA- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI)

Nazywam się Dagmara Kozłowska. Z wykształcenia jestem pedagogiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Swoją ścieżkę zawodową związałam z młodszymi dziećmi i od ponad 20 lat pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej. Na co dzień otwieram przed dziećmi tajemniczy świat literek i cyferek, a oprócz tego prowadzę zajęcia terapeutyczne.

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz terapii Integracji Sensorycznej.

Największa nagrodą w mojej pracy jest uśmiech na twarzy dziecka i jego radosne oczekiwanie na nasze kolejne spotkanie.

Ukończone kursy i szkolenia:

– Terapia pedagogiczna
– Integracja sensoryczna
– Terapia Ręki I i II stopnia
– Sensoterapia
– ABC Autyzmu
– Budząca się szkoła
– Oddajmy uczniom lekcjeMGR ALICJA JASTER
– psycholog dziecięcy

Ukończyłam kierunek psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ze specjalnością psychologia rozwojowa.

Doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam już w trakcie studiów, prowdząc terapie z dziećmi ze spectrum autyzmu metodą Son – Rise w pracy indywidualnej, uczęszczając w wolontariacie jako hipoterapeutka oraz prowadząc Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Terapii CENTS.

Doświadczenie zawodowe natomiast, zdobyłam pracując jako terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, trenerka warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów i rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym oraz w Międzynarodowej Szkole NATO. Współpracowałam także z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym i w ramach grup terapeutycznych.

Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej pracy z dziećmi.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Kurs „Dysfunkcje seksualne dzieci i młodzieży”
– Warsztaty „Ulga w cierpieniu – geneza autoagresji dzieci i młodzieży”
– Szkolenie: „ABC autyzmu. Objawy, diagnoza i terapia zaburzeń ze spectrum autyzmu”
– Szkolenie: „Jak zarządzać emocjami w sytuacji zmieniającego się otoczenia?”
– Ukończenie szkolenia z zakresu Pierwszej PomocyMGR AGNIESZKA HĘSIAK
-logopeda, neurologopeda

Mam na imię Agnieszka, jestem absolwentką bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie zdobyłam dwa stopnie naukowe z zakresu logopedii. Ukończyłam również specjalizację z neurologopedii. Zaczynałam pracę z dziećmi jako animator, teraz realizuję się jako logopeda, terapeuta i współtowarzysz dla Małego Pacjenta na Jego drodze komunikacyjnej. Jestem ogromnie wdzięczna, za każde doświadczenie pracy z dzieckiem, gdyż to przyniosło mi wiele wskazówek i nauki. Na bieżąco uzupełniam wiedzę z zakresu diagnozy, terapii, technik, metod pracy z pacjentami.  

Ukończone kursy i szkolenia:

-Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
-Werbogesty- od gestu do słowa i będzie rozmowa
-Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci.
-Afazja rozwojowa- diagnoza i terapia krok po krokuMGR PAULINA NOWAKOWSKA
-pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny

Jestem nauczycielem wczesnoszkolnym i przedszkolnym, pedagogiem. Od 10 lat pracuję z dziećmi. Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi ogromną przyjemność. Obecnie jestem wychowawcą grupy przedszkolnej, prowadzę również diagnozy i terapie pedagogiczne. Chętnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności związane z pracą z dziećmi, ukończyłam liczne kursy i szkolenia pedagogiczne. Aktualnie kończę studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

Jestem również mamą 4 latka, z którym spędzam swój wolny czas.

Ukończone kursy i szkolenia:
-Bawimy się czytaniem- zabawy sprzyjające nauce czytania
-Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
-Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
-Dyscyplina w klasie
-3 stopniowy kurs z zakresu Terapii Behawioralnej SPOA (praca z dziećmi ze spektrum Autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju)
-Jak skutecznie motywować uczniów
-Bombel matematyczny- innowacyjne metody nauczania matematyki w szkole
W trakcie:
-Multisensoryka, czyli wykorzystanie zmysłów w pracy z uczniami
-Terapia ręki
-Trening Umiejętności SpołecznychKATARZYNA ŻÓRAWSKA
– fizjoterapeuta, technik masażysta

Mam na imię Kasia, ukończyłam Fizjoterapię w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Uzyskałam również tytuł technika masażysty, obecnie kończę studia magisterskie – jestem na ostatnim roku fizjoterapii.

Doświadczenie w masażu oraz fizjoterapii nabywała różnych placówkach w Polsce m.in. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, klinika Budzik dla dzieci w śpiączce , przychodnie medyczne i Szpitale pediatryczne w Bydgoszczy.

Prowadziłam zajęcia w klubie malucha w Bydgoszczy prowadząc zajęcia gimnastyczne jak i zajęcia sensoryczne oraz zajęcia indywidualne dla dzieci z mpd i neurologicznymi przypadłościami.

Ukończone kursy i szkolenia, m.in.:

– Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym,

– Stany naglące w neonatologii praktyczna neonatologia ,,rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka”

– Opieka rozwojowa oraz postepowanie z noworodkiem i niemowlęciem na oddziałach klinicznych i po okresie hospitalizacji.
MGR MIŁOSZ BIERNACKI
– pedagog, specjalista ds. SEO, marketingu oraz social media. Wsparcie spraw organizacyjnych.

Prywatnie tata, miłośnik zwierząt i roślin doniczkowych oraz fotograf 🙂

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Jesteś: Terapeutą SI, Psychologiem dziecięcym/klinicznym, Pedagogiem, Logopedą/Neurologopedą, Fizjoterapeutą? Praca z dziećmi, to Twoja PASJA? Prześlij swoje CV na adres: dominika@sensozaur.pl W temacie wpisz „WSPÓŁPRACA SENSOZAUR”.
Być może znajdziemy wspólny obszar do WSPÓŁPRACY 😉

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności
Lubię ciastka!